What are you looking for?

PhD Theses

Documents

pdf Effect of Methyl Jasmonate and Salicyclic Acid on Chilling Injury of 'Eureka' Lemons Popular

 • Xolani Irvin Siboza
  Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of M.Sc. (Agric.)
  Discipline of Horticultural Science
  School of Agricultural Sciences and Agribusiness
  Faculty of Science and Agriculture
  University of KwaZulu-Natal
  PIETERMARITZBURG
  December 2010

pdf Die Invloed van Gibberelliensuur, Ringelering en Bestuiwing op Opbrengs, Vruggroei en Vrugkwaliteit van die Clementine (Citrus reticulata Blanco) Popular

 • Johan Albert Grundlingh
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbouwetenskappe (Departement Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Januarie 1991

pdf Diagnose van Chemiese- en Fisiese Eienskappe van Substrate vir Houerkulture in Sitruskwekerye Popular

 • Johannes Gideon Kruger Coetzee
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbouwetenskappe (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Julie 1989

pdf Veselsterkte by Citrus Sinensis (L) Osbeck, Cultivar Valencia Popular

 • Etienne Rabe
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Oktober 1982

pdf Evaluering van Vyf Sitrusonderstamme vir Brakverdraagsaamheid Popular

 • Pieter Johannes Lodewicus Grobler
  Voorgelé ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde) 
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  November 1979

pdf Die Invloed van Kruisbestuiwing op die Ontwikkeling en Kwaliteit van Vrugte van Washington Nawel, Minneola Tangelo en Ortanique Tangor Popular

 • Johannes Hendrik De Lange
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinbou)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Mei 1972

pdf 'n Ondersoek na die Status en Interaksies van Koper in Sekere Sitrusboordgronde Popular

 • Sarel Francois Du Plessis
  Voorgelé ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou
  Universiteit van die Oranje-Vrystaat
  BLOEMFONTEIN
  Januarue 1970