What are you looking for?

 

pdf Diagnose van Chemiese- en Fisiese Eienskappe van Substrate vir Houerkulture in Sitruskwekerye  Published Popular

 • Johannes Gideon Kruger Coetzee
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbouwetenskappe (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Julie 1989