PhD Theses

PhD Theses

Documents

pdf Effect of Methyl Jasmonate and Salicyclic Acid on Chilling Injury of 'Eureka' Lemons  Published Popular

 • Xolani Irvin Siboza
  Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of M.Sc. (Agric.)
  Discipline of Horticultural Science
  School of Agricultural Sciences and Agribusiness
  Faculty of Science and Agriculture
  University of KwaZulu-Natal
  PIETERMARITZBURG
  December 2010

pdf Die Invloed van Gibberelliensuur, Ringelering en Bestuiwing op Opbrengs, Vruggroei en Vrugkwaliteit van die Clementine (Citrus reticulata Blanco)  Published Popular

 • Johan Albert Grundlingh
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbouwetenskappe (Departement Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Januarie 1991

pdf Diagnose van Chemiese- en Fisiese Eienskappe van Substrate vir Houerkulture in Sitruskwekerye  Published Popular

 • Johannes Gideon Kruger Coetzee
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbouwetenskappe (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Julie 1989

pdf Veselsterkte by Citrus Sinensis (L) Osbeck, Cultivar Valencia  Published Popular

 • Etienne Rabe
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Oktober 1982

pdf Die Korttermyn Uitwerking van Twee Smalbestek Minerale Spuitolies en in Kombinasie met 2,4-D as 'n Enkele Somerbespuiting op Citrus Sinensis (L) (Osbeck)  Published Popular

 • Andries Bernardus Wessels
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  September 1982

pdf Evaluering van Vyf Sitrusonderstamme vir Brakverdraagsaamheid  Published Popular

 • Pieter Johannes Lodewicus Grobler
  Voorgelé ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde) 
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  November 1979

pdf Studies on the Germination Characteristics of Citrus Reticulata CV Empress Mandarin and an Analysis of the Early Seedling Growth of Three Citrus Rootstock Cultivars  Published Popular

 • Louis Anthony von Broembsen
  Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of M.Sc. (Agric.)
  Department of Horticultural Science
  Faculty of Agriculture
  University of Natal
  PIETERMARITZBURG
  December 1977

pdf Die Invloed van Kruisbestuiwing op die Ontwikkeling en Kwaliteit van Vrugte van Washington Nawel, Minneola Tangelo en Ortanique Tangor  Published Popular

 • Johannes Hendrik De Lange
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinbou)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Mei 1972

pdf 'n Ondersoek na die Status en Interaksies van Koper in Sekere Sitrusboordgronde  Published Popular

 • Sarel Francois Du Plessis
  Voorgelé ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad D.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou
  Universiteit van die Oranje-Vrystaat
  BLOEMFONTEIN
  Januarue 1970