Sitrus Akademie Oudiovisuele Leermateriaal Transkripsies

Sitrus Akademie Oudiovisuele Leermateriaal Transkripsies

Die Sitrus Akademie ontwikkel oudiovisuele modules vir spesifieke aspekte van sitrus produksie en die sitrus waardeketting. Die modules word gebruik deur produsente, plaas- en pakhuisbestuurders, opleidingsinstansies, voorligtingspersoneel, en enige iemand anders wat ʼn effektiewe manier benodig om vaardighede en kennis te ontwikkel in spesifieke aspekte van sitrusproduksie. Hierdie modules word transkribeer om opleidingsmateriaal te produseer wat die oudiovisuele modules te vergesel.

Sitrus Pakhuise

Die Sitrus Pakhuise reeks bestaan uit nege modules, wat daarop gemik is om insig en ʼn deeglike begrip van die werking van sitrus pakhuise te ontwikkel. Die modules kan ook gebruik word om permanente en seisoenale pakhuiswerkers op te lei. Hierdie reeks vervang die verouderde Sitrus Na-Oes en Sitrus Verpakking reekse.

Audio visual covers 10

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids
2021 YouTube Logo YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         

 


Die Sitrus Pakhuise opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Pakhuis Oorsig (406 KB)
Module 2 - Pakhuis Infrastruktuur en Beplanning (451 KB)
Module 3 - Pakhuis Sanitasie (417 KB)
Module 4 - Ontvangs en Aanvanklike Prosesse (407 KB)
Module 5 - Vrugte Behandelings (410 KB)
Module 6 - Sorteer en Gradering (427 KB)
Module 7 - Verpakkingspraktyke (454 KB)
Module 8 - Gehaltebestuur (429 KB)
Module 9 - Logistiek (421 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2022.

Sitrus Oeswerk

Die Sitrus Oeswerk reeks spreek die behoefte aan vir die opleiding van permanente en seisoenale werkers in sitrus oeswerk en boordsanitasie.


Audio visual covers 09

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         

 


Die Sitrus Oeswerk opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Oeswerk Toesighouding (420 KB)
Module 2 - Oespraktyke (397 KB)
Module 3 - Boordsanitasie (393 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2022.

Monitering en Inspeksie vir Fitosanitêre Markte

Die Monitering en Inspeksie vir Fitosanitêre Markte vir Sitrus module dek die bestuurprotokols en -stelsels essensieel vir die monitering en inspeksie vir vrugte wat besmet is deur plaaginsekte van belang vir sensitiewe uitvoermarkte.


Audio visual covers 11

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (363 KB)
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         

 

Die Monitering en Inspeksie vir Fitosanitêre Markte vir Sitrus opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Monitering en Inspeksie vir Fitosanitêre Markte Leergids (363 KB)

Addisionele hulpbronne:

CRI Cutting Edge
CRI Extension Briefs
CRI Pest and Disease Identification
Recommended Usage Restrictions (MRLs)
Pests, Diseases and Weeds

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2020.

Sitrus Voortplanting

Die Sitrus Voortplanting reeks is daarop gemik om ʼn begrip te ontwikkel van die proses en vereistes vir die produksie van sitrusbome.


Audio visual covers 02

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (3.56 MB)
2021 Information 
YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

       

 

 

 Die Sitrus Voortplanting opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Sitrus Voortplantingsvereistes (423 KB)
Module 2 - Sitrus Voortplantingsmetodes (616 KB)
Module 3 - Sitrus Onderstokke (2.63 MB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 2de uitgawe 2019.

Veilige Hantering van Landbouchemikalieë

Die Veilige Hantering van Landbouchemikalieë reeks dek algemene veiligheid rondom landbouchemikalieë in die werkplek, die gebruik van persoonlike beskermende toerusting tydens die hantering van landbouchemikalieë, en die prosedures vir die veilige berging, meng en toediening van landbouchemikalieë.


Audio visual covers 08

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (1.49 MB)
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         


Die Veilige Hantering van Landbouchemikalieë opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Algemene Veiligheid (662 KB)
Module 2 - Landbouchemikalieë Stoor (659 KB)
Module 3 - Landbouchemikalieë Toedieningsbeginsels (274 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2019.

Plant Strukture en Funksies

Die Plant Strukture en Funksies reeks ontwikkel ʼn deeglike begrip van plant anatomie en fisiologie, om kennis te ontwikkel rondom wat plante nodig het om die beste te groei.


Audio visual covers 05

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (979 KB)
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         

 

Die Sitrus Plant Strukture en Funksies opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Plant Strukture en Funksies Leergids (979 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2017.

Sitrus Snoei

Die Sitrus Snoeiwerk reeks gee aandag aan die verskeie snoei strategieë wat van belang is op sitrusplase, waar dieselfde faktore, verwagte uitkomste en beperkings van toepassing is op al die strategieë.


Audio visual covers 04

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (2.47 MB)
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         


Die Sitrus Snoeiwerk opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Snoeibeginsels (913 KB)
Module 2 - Snoei Toerusting (882 KB)
Module 3 - Snoei Praktyke (869 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2017.

Sitrus Aanplanting Bestuur

Die Sitrus Aanplanting Bestuur reeks is daarop gemik om ʼn begrip te skoei van die ontwikkeling van nuwe sitrusboorde, en die rekordhouding van individuele boorde oor hulle leeftyd.


Audio visual covers 06

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (4.54 MB)
2021 Information YouTube 
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         


Die Sitrus Aanplanting Bestuur opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Inleiding tot Sitrus Aanplanting Bestuur (736 KB)
Module 2 - Sitrus Tipes en Kultivars (1.13 MB)
Module 3 - Boord Uitleg en Beplanning (1.19 MB)
Module 4 - Boord Aanplanting (978 KB)
Module 5 - Boord Rekordhouding (783 KB)

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2017.

Geïntegreerde Plaagbestuur vir Sitrus

Die Geïntegreerde Plaagbestuur vir Sitrus reeks is bedoel vir verkenners en personeel wat werk met plaagbeheer en -bestuur.


Audio visual covers 07

2021 Course Description Inhoudsuiteensetting
2021 Unit Standards Leergids (5.17 MB)
2021 Information YouTube
2021 Downloads Direkte Aflaaiblad (lede)

         


Die Geïntegreerde Plaagbestuur vir Sitrus opleidingsgids kan hier in Afrikaans afgelaai word as ʼn saamgevoegde dokument of as individuele modules. Klik hier om individuele modules te sien, en hom hulle direk na jou toestel af te laai.

Module 1 - Inleiding tot Geïntegreerde Plaagbestuur (1.25 MB)
Module 2 - Sitrusplaagmonitering (2.04 MB)
Module 3 - Vooroes Letselontleding (556 KB)
Module 4 - Interpretering van Moniteringresultate (1.47 MB)

Voor-oes Vrugte Analise en Verkenning vorms word voorsien.

Die inhoud van hierdie leermateriaal is baseer op oudiovisuele media wat deur die Sitrus Akademie geproduseer is. © Sitrus Akademie NPC | 1ste uitgawe 2020.